National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Lời chào từ Hiệu trưởng

presidentHiệu trưởng MITANI Tomoyo

Trường Ube Kosen chúng tôi hướng tới việc đào tạo đội ngũ kỹ sư nòng cốt đầy tính nhân văn, tính sáng tạo cũng như khả năng thực tiễn cao để góp phần giúp ích cho khu vực.

Trường cao đẳng chuyên nghiệp (Kosen) là cơ sở giáo dục kỹ thuật với trọng tâm chuyên về thực nghiệm và thực hành hướng tới các đối tượng học sinh ở độ tuổi năng động nhất trong cuộc đời từ 15 đến 20 tuổi hay 22 tuổi. Trường Ube Kosen chúng tôi được thành lập vào năm 1962, và có một lịch sử hơn 50 năm. Cho đến nay, trường đã đào tạo hơn 8.000 sinh viên tốt nghiệp cống hiến cho thành phố Ube cũng như xã hội Nhật Bản và nhờ vào sự thành công của đội ngũ sinh viên tốt nghiệp này, trường đã có được những sự đánh giá cao từ cộng đồng xã hội.

Trong 5 năm của Chương trình học chính từ năm thứ nhất đến năm thứ 5, các học viên không chỉ học được các môn chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật mà còn có thể học được các môn học về giáo dục đại cương. Điều này phát xuất từ nhu cầu một kỹ sư xuất sắc phải có được tính nhân văn phong phú.

Sau khi kết thúc Chương trình học chính 5 năm, học viên có thể học lên Chương trình học nâng cao với thời gian là 2 năm. Tại Chương trình học nâng cao này, trên cơ sở những kỹ năng căn bản đã được học tại Chương trình học chính, học viên sẽ học về những chủ đề mang tính ứng dụng và học chế tạo sản phẩm. Đồng thời, một đặc điểm quan trọng khác của hệ thống giáo dục Kosen là hoạt động nghiên cứu. Học viên có thể thực hiện nghiên cứu trong 3 năm từ năm thứ 5 của Chương trình học chính và 2 năm tại Chương trình học nâng cao.

Lấy phương châm "Ube Kosen: Thử thách, Khám phá, Bay cao" làm nền tảng căn bản, chúng tôi hướng đến đào tạo đội ngũ kỹ sư có thể chủ động phát huy trên cả môi trường quốc tế. Các học viên được yêu cầu tìm ra giải đáp cho các bài toán đã có sẵn giải đáp và tự tìm ra giải đáp cho cả các bài toán chưa có giải đáp. Bằng cách thử thách và khám phá những chủ đề này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đào tạo ra được những con người có thể sáng tạo ra những sản phẩm và công nghệ mang tính đột phá hoàn toàn mới.

Rất mong sẽ có được thêm sự hiểu biết và hỗ trợ tới trường chúng tôi.

Print this page

Về đầu trang