National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Giao Lưu Quốc Tế

Để đào tạo được đội ngũ kỹ sư có thể đóng một vai trò tích cực trên thế giới, trường chúng tôi xúc tiến việc giao lưu quốc tế và đã ký kết biên bản thỏa thuận trao đổi học thuật với 13 trường đại học trên thế giới. Giữa học viên – giảng viên của trường chúng tôi và các trường đã ký kết biên bản thoả thuận trao đổi học thuật đã và đang có những hoạt động tích cực giao lưu giữa các bên. Đối với học viên Chương trình học nâng cao thì có chương trình “Thực tập nước ngoài”, “Đào tạo ngôn ngữ”, và đối với học viên Chương trình học chính “Đào tạo nước ngoài”, “Đào tạo ngôn ngữ” để học viên của trường chúng tôi đi du học tại các trường bạn đã ký kết biên bản thỏa thuận trao đổi học thuật. Các học viên tham gia có thể sử dụng chế độ hỗ trợ như học bổng từ Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) hoặc Quỹ Hỗ trợ Giao lưu Quốc tế của trường chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiếp nhận ngắn hạn những học sinh đến từ các trường bạn hợp tác. Vào năm 2017, chúng tôi đã phái cử 84 học viên đi nước ngoài và đã tiếp nhận 61 học viên từ các trường bạn hợp tác.

Các trường bạn đã ký kết biên bản thỏa thuận trao đổi học thuật

Quốc gia đối tác Tên trường Ngày ký kết
Úc Đại học Newcastle Ngày 10 tháng 8 năm 2003
Hàn Quốc Đại học Khoa học Dongyi Ngày 07 tháng 1 năm 2004
Trung Quốc Đại học Công nghiệp Harbin (Uy Hải) Ngày 17 tháng 10 năm 2007
Liên bang Nga Đại học Khoa học Komsomolsk Ngày 23 tháng 12 năm 2008
Liên bang Nga Đại học Giáo dục Nhân văn Amur Ngày 23 tháng 12 năm 2009
Đài Loan Đại học Liên hợp Quốc gia Ngày 21 tháng 11 năm 2014
Singapore Nanyang Polytechnic Ngày 23 tháng 2 năm 2016
Đài Loan Đại học Ngoại ngữ Wenzao Ngày 28 tháng 3 năm 2016
Hàn Quốc Trường Cao đẳng Yongkang Ngày 1 tháng 7 năm 2016
Việt Nam Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại Ngày 26 tháng 6 năm 2017
Việt Nam Cao đẳng Công nghiệp Huế Ngày 04 tháng 10 năm 2017
New Zealand Đại học Công nghệ Christchurch Ngày 13 tháng 3 năm 2018
New Zealand Đại học Công nghệ Waikato Ngày 4 tháng 5 năm 2018
thumb_abroad thumb_international

Print this page

Về đầu trang