National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Trung tâm Kỹ thuật Hợp tác Khu vực

centerphoto1 Trung tâm tiến hành hợp tác và giao lưu nghiên cứu với các doanh nghiệp tư nhân góp phần cống hiến cho sự phát triển trình độ kỹ thuật công nghiệp tại địa phương. Trong cơ sở của Trung tâm có rất nhiều các trang thiết bị bao gồm kính hiển vi tối tân và máy phân tích, v.v… Học viên có thể sử dụng trong giờ giảng cũng như trong hoạt động nghiên cứu đồ án tốt nghiệp. Trung tâm còn bố trí 2 phòng xúc tiến về “giáo dục và nghiên cứu”, “giao lưu khu vực”, cũng như có cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm với thiết bị tối tân, phòng hội thảo, phòng tư vấn kỹ thuật, và phòng thí nghiệm hợp tác khu vực. Tổng diện tích sàn là 977㎡.
Tại tầng 3 của Trung tâm được gọi là Ube Kosen Techno Coffee và được mở cửa rộng rãi cho các kỹ sư của doanh nghiệp.

techinfo

Print this page

Về đầu trang