National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Khoa Công nghệ Vật liệu

Khoa Công nghệ Vật liệu chuyên đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng thực tiễn về khai thác, sản xuất trong ngành công nghiệp hoá học và sinh học.

Các vật chất tạo nên vũ trụ và trái đất cũng đồng thời tạo nên sự sống thông qua việc thay đổi hình dạng của chúng. Con người đã kết hợp các chất cơ bản để tạo ra những sản phẩm cần thiết trong cuộc sống và sản xuất, từ đó đã xây dựng một xã hội phồn vinh như hiện nay.
Khoa Công nghệ Vật liệu hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư có thể làm sáng tỏ tính chất và tính năng của vật chất ở cấp độ nguyên tử và phân tử để từ đó có thể thiết kế những vật chất mới bằng cách kết hợp các nguyên tử và phân tử đó và tham gia vào các hoạt động sản xuất những sản phẩm có ích cho cuộc sống và xã hội công nghiệp, cũng như đội ngũ kỹ sư biết sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng, nguồn tài nguyên và biết bảo vệ môi trường.
Khoa sẽ đào tạo cụ thể kỹ sư hóa học liên quan đến việc thiết kế và sản xuất hóa chất và các vật liệu (sợi, nhựa, chất bán dẫn, vv), cũng như đào tạo đội ngũ kỹ sư công nghệ sinh học liên quan đến kiểm tra và sản xuất các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm có sử dụng công nghệ sinh học. chemical-and-biological-engineering

Print this page

Về đầu trang