National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Khoa Thông tin Kinh doanh

Khoa Thông tin Kinh doanh chuyên đào tạo đội ngũ “kỹ sư kinh doanh” có kỹ thuật và kiến thức thực tiễn để có thể đáp ứng được với sự phát triển của xã hội kinh tế và công nghệ thông tin.

Khoa Thông tin Kinh doanh hướng tới việc đào tạo đội ngũ “kỹ sư kinh doanh” có năng lực thực tiễn để có thể đáp ứng được với sự thay đổi trong xã hội như môi trường kinh doanh, sự phát triển của công nghệ thông tin, sự toàn cầu hoá của nền kinh tế, v.v…
Nội dung đào tạo của Khoa Thông tin Kinh doanh được chia làm 4 phần gồm “kiến thức quản lý kinh doanh”, “công nghệ xử lý thông tin”, “kỹ năng xây dựng mô hình toán học” và “kiến thức quốc tế hóa”. Học viên từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản liên quan đến quản lý kinh doanh và kỹ năng xử lý thông tin. Những kiến thức này sẽ làm nền tảng để sang năm thứ 4 và năm thứ 5, học viên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn như các môn thực hành về công nghệ kinh doanh, thiết kế hệ thống, v.v…để có thể tổng hợp kiến thức của thông tin quản lý và mô hình toán học. Khoa cũng nỗ lực trong việc giáo dục ngoại ngữ trong chương trình xuyên suốt 5 năm để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa. business-administration

Print this page

Về đầu trang