National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Các Cơ Sở Phúc Lợi

Hội quán Sinh viên

Được hoàn công vào ngày 27 tháng 3 năm 1984 và được trang trí trên tường gạch tại Phòng giao lưu sinh viên một bức bích hoạ lấy mẫu từ bức tranh của cựu hiệu trưởng Kimura giúp khách vào thăm có cảm giác khoan thai dễ chịu.
Tại tầng 1 có nhà ăn, bếp ăn, quầy hàng, Phòng giao lưu sinh viên và góc đặt các máy bán nước tự động.
facilities_baiten facilities_shokudo

Xưởng Chế tạo Sản phẩm

facilities_monodukuri Được hoàn công vào tháng 3 năm 2006, và là cơ sở để hỗ trợ một mục tiêu giáo dục của trường về chế tạo “sản phẩm”. Xưởng chủ yếu là nơi hoạt động của Bộ phận nghiên cứu Robot.

Cơ sở Giao lưu Đa mục đích

facilities_clubhouse Được đổi tên gọi vào tháng 4 năm 2018, và là cơ sở để hỗ trợ các hoạt động giao lưu quốc tế của trường. Nơi đây thực hiện các hoạt động đào tạo giao lưu văn hoá khác nhau với các du học sinh, lớp học kiểu hội thảo cũng như các buổi báo cáo kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, nơi đây cũng có nơi ăn nghỉ dành cho sinh viên quốc tế ngắn hạn.

Print this page

Về đầu trang