National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển

Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển chuyên đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng thực tiễn về tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để điều khiển thao tác của robot.

Với sự đổi mới của công nghệ cùng với việc thông tin hoá trong những năm gần đây, những thiết bị máy móc chung quanh ta như đồ điện gia dụng, robot hình người, xe ôtô hybrid, v.v… đều không ít thì nhiều đều có được gắn những hệ thống nhúng có gắn máy vi tính bên trong. Những hệ thống nhúng này khác với hệ thống máy vi tính thông thường, chúng là một chuỗi hệ thống được đưa vào để xử lý những thiết bị điện và điện tử rất tinh tế và phức tạp từ đó giúp cho việc phát triển và nâng cao tính năng của máy móc được gia tăng đột phá thông qua xử lý bằng phần mềm. Hệ thống nhúng đều đang được sử dụng trong hầu hết các sản phẩm đòi hỏi phải điều khiển điện tử như thiết bị gia dụng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, v.v…
Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển xây dựng chương trình đào tạo về hệ thống nhúng cũng như thông qua việc truyền đạt những kiến thức căn bản về phần mềm và phần cứng để hướng tới việc đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông để điều khiển. intelligent-system-engineering

Print this page

Về đầu trang