National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Chương Trình Học Nâng Cao

Chương trình học nâng cao hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên có kiến thức và kỹ thuật ở tầm cao và sâu rộng hơn.

Chương trình học nâng cao được thành lập với mục đích lấy chương trình giáo dục 5 năm của hệ thống trường cao đẳng chuyên nghiệp “giáo dục kiến thức chuyên sâu và đào tạo kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp” làm nền tảng, để “thông qua việc nghiên cứu và giáo dục những kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu liên quan đến công nghiệp từ đó hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có thể cống hiến sâu rộng cho sự phát triển của nền kinh tế.
Chương trình học nâng cao của nhà trường có ba chuyên khoa nâng cao. Chương trình học nâng cao đặt phương châm giáo dục không chỉ đào tạo đội ngũ kỹ sư có kiến thức và kỹ thuật chuyên môn sâu mà còn phải có được kiến thức và kỹ năng đa dạng cũng như có thể đóng một vai trò tích cực trên trường quốc tế.

advanced-course640-400

Khoa nâng cao Công nghệ Hệ thống Sản xuất

Khoa hướng tới mục đích đào tạo đội ngũ kỹ sư xuất sắc có kiến thức đáp ứng được với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật tiên tiến và có khả năng phân tích một cách sáng tạo. Ngành công nghiệp rất cần đội ngũ kỹ sư có thể hiểu được kiến thức, kỹ thuật đa lĩnh vực như cơ khí, điện – điện tử, và công nghệ thông tin. Bằng cách tạo cơ hội cho học viên có thể tự lựa chọn các môn chuyên ngành đa dạng, khoa hướng tới việc đào tạo các kỹ sư với đặc trưng có thể tư duy linh hoạt.

Khoa nâng cao Công nghệ Vật chất

Khoa hướng tới mục đích đào tạo đội ngũ kỹ sư có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để có thể đáp ứng được sự phát triển của các công nghệ chuyển đổi chất, chuyển đổi năng lượng, công nghệ sinh học và bảo vệ môi trường.
Ngành công nghiệp mà chủ yếu là công nghiệp hóa chất, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường đang rất cần đội ngũ kỹ sư có kiến thức chuyên sâu có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Khoa hướng tới việc đào tạo đội ngũ kỹ sư thông qua việc lĩnh hội các kiến thức chuyên môn như hóa học, sinh học, vật liệu, và môi trường để từ đó có thể đáp ứng được nhu cầu của những lĩnh vực đó đang trong thời kỳ phát triển cấp tốc.

Khoa nâng cao Công nghệ Thông tin Kinh doanh

Khoa hướng tới mục đích đào tạo đội ngũ kỹ sư (kỹ sư kinh doanh) có kiến thức và kỹ thuật chuyên sâu để có thể đáp ứng được với sự phát triển của xã hội kinh tế và công nghệ thông tin.
Ngành công nghiệp trong lĩnh vực này có yêu cầu rất đa dạng về đội ngũ kỹ sư. Để đáp ứng được tình thế này, Khoa tạo điều kiện cho học viên có thể học được những lĩnh vực chuyên môn như kinh doanh, thông tin và toán học theo nguyện vọng của mình để hướng tới việc đào tạo đội ngũ kỹ sư có được kiến thức và kỹ năng đa dạng và phong phú.

Print this page

Về đầu trang