National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Bản đồ và hướng dẫn đường đi

Hướng Dẫn Đường Đi

Địa chỉ : Tokiwadai 2-14-1, Ube-shi, Yamaguchi-ken, 755-8555, Japan.
TEL : +81-836-31-6111 FAX : +81-836-21-7117

◯Sử dụng xe buýt Ubeshiei từ ga Ubeshinkawa đón tuyến xe đi Furogasako, Hirakidai hoặc Hiraki – Hagiwara (tuyến tuần hoàn) và xuống xe ở bến Kosen Grand Mae và đi bộ 3 phút (tổng thời gian khoảng 20 phút).
◯Đi ôtô từ ga Shin-Yamaguchi mất khoảng 40 phút
◯Đi ôtô từ ga Ube mất khoảng 30 phút
◯Đi ôtô từ sân bay Yamaguchi Ube mất khoảng 15 phút

Campus Map

campus
1.Toà nhà quản lý 2.Toà nhà Cơ và Điện 3.Toà nhà chung 4.Toà nhà hoá chất
5.Toà nhà Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển 6.Toà nhà Khoa Thông tin Kinh doanh 7.Toà nhà Chương trình học nâng cao 8.Trung tâm Kỹ thuậtHợp tác Khu vực
9.Nhà xưởng thực hành 10.Toà nhà Thực nghiệp Công nghệ Cơ khí 11.Toà nhà Thư viện 12.Xưởng chế tạo sản phẩm
13.Toà nhà thể thao số 1 14.Toà nhà thể thao số 2 15.Phòng võ thuật 16.Hội quán sinh viên
17.Cơ sở giao lưu đa mục đích 18.Toà nhà Ký túc xá Hokutoryo 19.Toà nhà Ký túc xá Kitaryo 20.Tòa nhà Quản lý ký túc xá
21.Toà nhà Ký túc xá Shinryo 22.Toà nhà Ký túc xá Nakaryo 23.Toà nhà hoạt động ngoại khoá 1 24.Nhà ăn
25.Nhà tắm 26.Toà nhà hoạt động ngoại khoá 2 27.Phòng thuộc hồ bơi

Print this page

Về đầu trang