National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Thư Viện

library-1b Thư viện của Trường Ube Kosen thuộc nhóm những trường có nhiều sách nhất trong hệ thống trường Kosen trên toàn quốc với khoảng 130.000 quyển sách và tạp chí. Phòng đọc sách với không gian học tập và không gian xem DVD đóng vai trò như một trung tâm học tập và thông tin tổng quát hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục và nghiên cứu. Thư viện cũng tích cực mở cửa vào ban tối hoặc vào thứ bảy và chủ nhật, cũng như mở cửa cho cả người dân địa phương.

Print this page

Về đầu trang