National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Mục tiêu Giáo dục và Học tập

Nhà trường hướng tới việc đào tạo kỹ sư giỏi có thể chế tạo ra “sản phẩm”. Vì thế, tại Chương trình học chính, chúng tôi đặt ưu tiên cao nhất cho việc nuôi dưỡng đạo đức con người, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kỹ năng ngôn ngữ, cùng với các kỹ năng xử lý thông tin. Và tại các khoa chuyên ngành, các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật và thực tiễn tương ứng như công nghệ cơ khí, công nghệ điện, công nghệ thông tin điều khiển, công nghệ vật liệu, và thông tin kinh doanh sẽ được đào tạo
Tại các Chương trình học nâng cao, những kiến thức chuyên sâu hơn về khoa học tự nhiên cũng như những kỹ năng chuyên sâu hơn về học thuật là kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành nêu trên sẽ được đào tạo. Đồng thời, học viên cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng dung hoà và kết hợp các kiến thức được học lại để có thể nắm bắt được tổng thể các sự việc, hiện tượng với cách nhìn đa chiều.
Sau đây là những mục tiêu giáo dục và học tập của nhà trường.

Mục tiêu Giáo dục và Học tập

educational_program

Hướng tới đào tạo đội ngũ kỹ sư đầy nhân văn, giàu sáng tạo và giỏi chế tạo “sản phẩm”

Từ “sản phẩm” ở đây không chỉ là những sản phẩm vật chất như máy móc, thiết bị hay vật liệu, vật chất, mà còn bao gồm luôn cả những sản phẩm phần mềm như xử lý thông tin, đo đạc, xây dựng hệ thống, v.v…

Để trở thành một kỹ sư giàu tính sáng tạo;

  • A. Luôn mang trong mình óc hiếu kỳ và sự mày mò tìm hiểu, để rèn luyện được tính kiên trì trong việc nỗ lực bền bỉ để sáng tạo và khai thác những “sản phẩm” mới. (Óc hiếu kỳ và tính kiên trì)
  • B. Rèn luyện được khả năng áp dụng được công nghệ thông tin trong mọi hoàn cảnh. (Công nghệ thông tin)
  • C. Rèn luyện được khả năng tổng hợp được kiến thức và công nghệ đa dạng để có thể đề xuất ra những “sản phẩm” mới. (Khả năng lập kế hoạch)

Để trở thành một kỹ sư giỏi chế tạo “sản phẩm”;

  • D. Rèn luyện được khả năng hiện thực hoá những “sản phẩm” để đáp ứng với nhu cầu của xã hội. (Khả năng hiện thực hoá)
  • E. Rèn luyện được khả năng hiểu các hiện tượng một cách logic và có thể phân tích được chúng. (Khả năng phân tích)

Để trở thành một kỹ sư giàu tính nhân văn;

  • F. Nhận thức được trách nhiệm đối với xã hội để có thể nhận ra tầm ảnh hưởng của công nghệ tác động đến con người và môi trường. (Môi trường và đạo đức người kỹ sư)
  • G. Rèn luyện được khả năng biểu đạt và giao tiếp chuẩn xác. (Kỹ năng giao tiếp)
  • H. Rèn luyện được kỹ năng tự tạo gương mẫu hành vi của mình và có khả năng làm việc theo nhóm. (Năng lực lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm )

Print this page

Về đầu trang