National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Ký Túc Xá Hakucho

Ký túc xá “Hakucho (Thiên nga)” của trường tọa lạc trên ngạn Hồ Tokiwa. Ký túc xá Hakucho là cơ sở nội trú giáo dục có tôn chỉ “Tự chủ, hữu nghị và hợp tác”, và hướng mục đích hình thành nhân cách cá nhân học viên qua việc coi trọng các mối quan hệ con người với các sinh viên khác. Trường có ký túc xá nam và ký túc xá nữ với số học viên hiện sinh hoạt ăn ở trong ký túc xá là khoảng 300 người (trong đó nữ chiếm khoảng 50 người). Tất cả các tòa nhà trong ký túc xá đều được trang bị đầy đủ máy điều hoà và wifi nhằm có thể cung cấp một môi trường học tập thoải mái hơn.

Mục đích của ký túc xá

Thông qua môi trường sinh hoạt chung, học viên có thể tập tính tự lập như là một thành viên trong xã hội và đồng thời có thể học tập được tính hợp tác với bạn bè.Từ đó, giúp ký túc xá trở thành một môi trường “học hỏi lẫn nhau” giữa các học viên lớp thấp và học viên lớp cao.

Print this page

Về đầu trang