National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Lịch sử

Các trường Kosen nhận được yêu cầu mạnh mẽ của ngành công nghiệp, với mục đích đào tạo các kỹ sư mang tính thực tiễn để hỗ trợ cho sự phát triển gấp rút của khoa học và công nghệ, vào năm 1961 đã được thể chế hóa như một cơ quan giáo dục 5 năm hệ cao đẳng về công nghiệp.
Trường Ube Kosen là 1 trong 12 trường ở giai đoạn đầu tiên thành lập các trường Kosen trên toàn quốc Nhật Bản, được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1962 với 2 khoa và 3 lớp gồm Khoa Cơ khí và Khoa Công nghệ Điện. Tiền thân của trường là Trường Cao đẳng Công nghiệp Ube được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1961.
Sau đó, để đáp ứng những nhu cầu của thời đại đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng như sự phát triển mạnh mẽ của xã hội thông tin, những thay đổi trong cơ cấu kinh tế, trường đã xúc tiến việc nâng cao chất lượng và bổ sung thêm các khoa cũng như thành lập mới Chương trình học nâng cao.
Hiện nay, trường đào tạo Chương trình học chính 5 năm gồm 5 khoa (Khoa Công nghệ Cơ khí, Khoa Công nghệ Điện, Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển, Khoa Công nghệ Vật liệu, Khoa Thông tin Kinh doanh), Chương trình học nâng cao 2 năm gồm 3 khoa nâng cao (Khoa nâng cao Công nghệ Hệ thống Sản xuất, Khoa nâng cao Công nghệ Vật liệu, Khoa nâng cao Công nghệ Thông tin Kinh doanh).

Lịch sử của quá trình hình thành và phát triển

Ngày 1 tháng 4 năm 1961 Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Ube
Ngày 2 tháng 6 Lễ Thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Ube và Lễ khai giảng lần thứ 1 ※
Ngày 20 tháng 3 năm 1962 Xây dựng mới Toà nhà quản lý (Công trình số 1 Toà nhà chính Trường Cao đẳng Công nghiệp Ube )
Ngày 1 Tháng 4 Thành lập Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Công nghiệp Ube (Khoa Công nghệ Cơ khí, Khoa Công nghệ Điện)
Ngày 20 tháng 8 Xây dựng mới Toà nhà Cơ & Điện (Công trình số 2 Toà nhà chính Trường Cao đẳng Công nghiệp Ube)
Ngày 10 tháng 3 năm 1963 Xây dựng mới Toà nhà chung và Nhà xưởng thực hành Năm 1963: Khánh thành Toà nhà chính history01
Ngày 30 tháng 3 Xây dựng mới Nhà ăn sinh viên
Ngày 25 tháng 3 năm 1964 Xây dựng mới ký túc xá sinh viên (Kitaryo, Nakaryo và Nhà ăn)
Ngày 30 tháng 3 năm 1965 Xây dựng mới Phòng thể theo và ký túc xá sinh viên (Minamiryo)
Ngày 25 tháng 3 năm 1966 Xây dựng mới Phòng nồi hơi
Ngày 31 tháng 3 Nhận chuyển đổi quyền sở hữu đất 11.622㎡ từ Bộ Giáo dục (Trường Cao đẳng Công nghiệp Ube)
Ngày 1 Tháng 4 Thành lập Khoa Hoá học Công nghiệp
Ngày 28 tháng 2 năm 1967 Xây dựng mới Phòng võ thuật
Ngày 25 tháng 3 Xây dựng mới Phòng nồi hơi, ký túc xá sinh viên (Shinryo)
Ngày 16 tháng 10 Nhận chuyển đổi quyền sở hữu đất 54,581㎡ từ Bộ Tài chính (Cục Tài chính Chugoku)
Ngày 25 Tháng 3 năm 1969 Xây dựng mới ký túc xá sinh viên (Shinryo, Nakaryo)
Ngày 10 tháng 12 Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Công nghiệp Ube (Oyama) mua đất 2,597㎡
Ngày 26 tháng 3 Xây dựng mới Thư viện
Ngày 10 tháng 3 năm 1972 Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Công nghiệp Ube (Oyama) mua đất 534㎡
Ngày 15 tháng 2 năm 1973 Nhận chuyển đổi quyền sở hữu đất 925㎡ từ Bộ Tài chính (Cục Tài chính Chugoku)
Ngày 28 tháng 2 Xây dựng mới Toà nhà thí nghiệm Cơ khí history02
Ngày 14 tháng 9 năm 1974 Bãi bỏ quyền sử dụng đất 34 m²
Ngày 27 tháng 7 năm 1977 Nhận chuyển đổi quyền sở hữu đất 3,077㎡ từ Bộ Giáo dục (Trường Đại học Yamaguchi)
Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Công nghiệp Ube (Oyama) chuyển đổi quyền sở hữu đất 3,179㎡ cho Đại học Yamaguchi
Ngày 1 Tháng 7 năm 1978 Nhận chuyển đổi quyền sở hữu đất 3,429㎡ từ Bộ Giáo dục (Trường Đại học Yamaguchi)
Ngày 31 tháng 3 năm 1981 Xây dựng mới Phòng thể thao số 2
Ngày 27 tháng 3 năm 1984 Xây dựng mới Hội quán sinh viên
Ngày 25 tháng 3 năm 1988 Xây dựng mới ký túc xá sinh viên (Toà nhà quản lý và Toà nhà Hokutoryo)
Ngày 1 tháng 4 Thành lập Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển
Thành lập Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp
Ngày 23 tháng 3 năm 1989 Xây dựng mới Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp
Ngày 20 tháng 3 năm 1990 Xây dựng mới Toà nhà Khoa Công nghệ Thông tin Điều khiển
Ngày 1 tháng 4 Tổ chức lại Khoa Hoá học Công nghiệp thành Khoa Công nghệ Vật chất
Ngày 1 tháng 4 năm 1992 Thành lập Khoa Thông tin Kinh doanh
Năm 1992: Ảnh chụp từ trên không kỷ niệm 30 năm thành lập, năm 1992, Cổng chính
history04 history05

Ngày 25 tháng 3 năm 1994 Xây dựng mới Toà nhà Khoa Thông tin Kinh doanh
Ngày 1 tháng 4 năm 1997 Thành lập Chương trình học nâng cao (Khoa nâng cao Công nghệ Hệ thống Sản xuất, Khoa nâng cao Công nghệ Vật chất)
Ngày 26 tháng 3 năm 1999 Xây dựng mới Toà nhà Chương trình học nâng cao
Ngày 1 tháng 2 năm 2000 Xây dựng bổ sung Toà nhà Chương trình học nâng cao
Ngày 1 tháng 4 Đổi tên Phòng máy tính điện tử thành Trung tâm xử lý thông tin
Ngày 16 tháng 12 năm 2003 Đổi tên Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp thành Trung tâm Kỹ thuật Hợp tác Khu vực
Xây dựng bổ sung Trung tâm Kỹ thuật Hợp tác Khu vực
Ngày 1 tháng 4 năm 2004 Chuyển đổi sang cơ chế pháp nhân hành chính độc lập
Ngày 1 tháng 4 năm 2005 Thành lập Chương trình học nâng cao (Khoa nâng cao Công nghệ Thông tin Kinh doanh)
Ngày 12 tháng 5 Đạt tiêu chuẩn JABEE (Công nghệ thiết kế sáng tạo) và trở thành năm bắt đầu theo giấy chứng nhận (Niên khoá 2004)
Ngày 17 tháng 3 năm 2006 Sửa chữa Phòng nồi hơi thành Xưởng chế tạo sản phẩm
Ngày 31 tháng 3 Cải tạo tầng 2 Hội quán sinh viên thành cơ sở đào tạo Khoa nâng cao Công nghệ Thông tin Kinh doanh
Sửa chữa ký túc xá sinh viên (Hokuseiryo) thành Toà nhà Câu lạc bộ
Ngày 28 tháng 12 năm 2007 Xây lại Xưởng thực hành từ xưởng thực hành cũ và xưởng thực hành 2
Ngày 30 tháng 1năm 2009 Sửa chữa toàn nhà Thư viện
Ngày 23 Tháng 4 Đạt tiêu chuẩn JABEE (Công nghệ thông tin kinh doanh) và trở thành năm bắt đầu theo giấy chứng nhận (Niên khoá 2008)
Ngày 5 tháng 10 năm 2012 Thành lập Phòng Triển lãm Tư liệu Kỷ niệm 50 thành lập
Ngày 1 tháng 4 năm 2014 Thay đổi tên chương trình đào tạo đã được JABEE chứng nhận tên Công nghệ thiết kế sáng tạo thành Công nghệ Hệ thống Sản xuất
Ngày 9 tháng 3 năm 2016 Đạt tiêu chuẩn JABEE (Công nghệ Vật chất) và trở thành năm bắt đầu theo giấy chứng nhận (Niên khoá 2015)
Ngày 15 tháng 3 năm 2018 Sửa đổi từ Phòng nồi hơi và ký túc xá G thành Toà nhà Hoạt động Ngoại khoá
Đổi tên Toà nhà Câu lạc bộ thành Cơ sở Giao lưu Đa mục đích

※Ngày kỷ niệm thành lập Trường Cao đẳng Chuyên nghiệp Công nghiệp Ube là ngày 2 tháng 6

history06 history07

Print this page

Về đầu trang