National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Khoa Công nghệ Cơ khí

Khoa Công nghệ Cơ khí chuyên đào tạo đội ngũ kỹ sư cơ khí có khả năng thực tiễn về nghiên cứu và phát triển, thiết kế cũng như kỹ thuật sản xuất các sản phẩm công nghiệp.

  Kỹ sư cơ khí là nguồn nhân lực rất cần thiết trong mọi lĩnh vực liên quan đến sản xuất sản phẩm công nghiệp, và chủng loại nghiệp vụ cũng rất phong phú như nghiên cứu và phát triển, thiết kế, kỹ thuật sản xuất, bảo trì thiết bị, v.v… Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ máy tính, hầu hết các máy móc được điều khiển bởi máy tính khiến các kỹ sư cơ khí được yêu cầu cần có những kiến thức về kỹ thuật điều khiển điện tử cũng như lập trình máy tính. Do đó, tại Khoa Công nghệ Cơ khí, với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực kỹ sư nòng cốt trong ngành công nghiệp, đang hướng tới đào tạo: ① kiến thức cơ bản về thiết kế và chế tạo máy, ② thiết kế và tạo bản vẽ sử dụng máy tính, ③ kiến thức cơ bản về việc sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng, và ④ kỹ thuật về điều khiển tự động và xử lý thông tin. Ngoài ra, Khoa cũng dành nhiều thời gian trong hoạt động thao diễn và thực hành để tận dụng các kiến thức đã học hỏi, cũng như thực hiện nghiên cứu đồ án tốt nghiệp để rèn luyện tính sáng tạo cũng như tính độc đáo riêng. mechanical-engineering

Print this page

Về đầu trang