National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Tham gia vào Hội nghị bàn tròn do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam

NEWS

2021.03.29

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 (thứ Năm), đã diễn ra Hội nghị bàn tròn của Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) tổ chức tại Hà Nội. Đây là Hội nghị do Bộ Công Thương, đơn vị triển khai việc đưa mô hình giáo dục Kosen vào Việt Nam tổ chức, nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được và trao đổi ý kiến về việc triển khai trong thời gian tới.

20191212_1

Thành phần đại biểu tham dự Hội nghị bàn tròn

Đến tham dự Hội nghị đã có các Hiệu trưởng, Hiệu phó cùng các cán bộ giảng viên của 3 trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương hiện đang triển khai mô hình giáo dục Kosen; đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, văn phòng JETRO Hà Nội, văn phòng JICA Việt Nam và Viện công nghệ Quốc gia Kosen; đại diện của Ube Kosen gồm có thầy Hiệu phó Hitaka, điều phối viên Kakinuma.

Từ tháng 9 trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã khai giảng Khóa Kosen, hiện có 18 sinh viên đang theo học.

Một trong những đặc trưng của Dự án này là các sinh viên của Khóa Kosen từ năm thứ nhất đã được đi tham quan doanh nghiệp, nhằm giáo dục hướng nghiệp cho sinh viên trên cơ sở phối hợp với các Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Doanh nghiệp Việt Nam. Dự án còn đề nghị sự hỗ trợ của Văn phòng JETRO Hà Nội nhằm xây dựng những mạng lưới mới.

20191212_2

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế giải thích về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo với sự tham gia của các Doanh nghiệp Nhật Bản.

20191212_3

Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ giải thích về hiệu quả học tập và những ấn tượng thu được trong chuyến công tác Nhật Bản dành cho cán bộ giảng viên Việt Nam, ông cũng bày tỏ có rất nhiều điều muốn làm tại Việt Nam cũng như những kỳ vọng trong thời gian tới.

20191212_4

Hiệu phó Hidaka thể hiện mong muốn rằng việc hỗ trợ giáo dục không chỉ có Kosen mà còn mong muốn xây dựng cơ chế phối hợp với JETRO, JICA.

Trong năm 2020 ở cả 2 trường Cao đẳng đều có kế hoạch khai giảng các khóa 3 năm, khóa 5 năm; và thực hiện chương trình đào tạo có chất lượng cao hơn.


Print this page

Về đầu trang