National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Giới thiệu Dự án triển khai tới Việt Nam tại sự kiện về phát triển bền vững (SDGs)

NEWS

2021.03.29

Ngày 18 tháng 01 năm 2020, tại Sự kiện “SDGs là gì? Tại Yamaguchi”, do JICA Trung Quốc tổ chức với sự hỗ trợ của Thành phố Ube, chúng tôi đã giới thiệu về Dự án triển khai ra nước ngoài (Việt Nam). Tại phòng triển lãm của sự kiện, Giáo sư Nakano (Khoa Khoa học Vật liệu) và Điều phối viên Kakinuma đã giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho Việt Nam là hoạt động mà trường Ube Kosen là nòng cốt đang triển khai.

20200118_3

Đã giới thiệu tới hơn 100 khách tham dự sự kiện có quan tâm tới SDGs

Ngoài ra, trong phần Thảo luận nhóm, Điều phối viên Kakinuma, cựu thành viên của Nhóm hợp tác thanh niên nước ngoài đã lên trình bày. Cô đã trình bày về sự có ích của giáo dục Kosen cho giáo dục tại Việt Nam, cũng như cách tiếp cận với sự phát triển của xã hội bền vững mà các cơ quan đào tạo là trung tâm. Các thành viên tham gia thảo luận đã nêu trong các hoạt động được thực hiện tại Tỉnh Yamaguchi như “nhà ăn cho trẻ em”, “ngân hàng thực phẩm” v.v… thì hoạt động hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam được thực hiện tại nước ngoài mang tính đặc trưng và là cơ hội tốt để thể hiện hoạt động mang tính toàn cầu của Kosen.

20200116_2

Các thành viên tham gia thảo luận nhóm tính từ trái sang gồm có: Cô Kaneko Junko (Nhà ăn Minya), điều phối viên Kakinuma, Imamura Shuetsu (ngân hàng Thực phẩm pháp nhân phi lợi nhuận Yamaguchi).

20200118_2

Mọi người vui vẻ học về SDGs qua bài nói chuyện (Talk show) của Giảng viên Đại học kiêm nghệ sỹ Kurorabu.

Trong hoạt động trưng bày của Nhà ăn Minya, trường Ube Kosen cũng đã giới thiệu được sự đóng góp của nhà trường cho sự phát triển bền vững của xã hội thông qua việc tổ chức chương trình chơi cũng trẻ em do Nhà ăn Minya phối hợp với học sinh, sinh viên trường Ube Kosen thực hiện.


Print this page

Về đầu trang