National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

Hội nghị bàn tròn lần thứ hai “Thảo luận giữa cơ quan đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp thông qua việc áp dụng chương trình KOSEN” đã được tổ chức (Dự án triển khai ra nước ngoài, thành phố Hà Nội, Việt Nam)

NEWS

2021.03.29

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2020 (thứ Năm), Hội nghị bàn tròn lần thứ hai do Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) tổ chức đã diễn ra. Trong Hội nghị, việc trao đổi ý kiến dựa trên cương vị các cơ quan thuộc các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề đào tạo nhân lực gắn kết với dự án hỗ trợ áp dụng mô hình KOSEN (KOSEN Model Program) vào Việt Nam đã được thực hiện.

Bà Phạm Ngô Thùy Ninh, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương Việt Nam làm người dẫn chương trình (ngoài cùng bên trái)

Hình ảnh của Hội trường tại Hà Nội
Phía bên trong là các đại diện đến từ Văn phòng JETRO Hà Nội, Văn phòng JICA Hà Nội
Văn phòng tại Việt Nam của cơ quan hỗ trợ sinh viên Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Khu Công nghiệp Thăng Long, Công ty Canon Việt Nam,
Văn phòng đại diện KOSEN Việt Nam.

Nhằm thực hiện giải pháp phòng ngừa sự lây nhiễm của Vi rút Corona chủng mới, sự kiện đã được kết nối trực tuyến giữa Nhật Bản và Việt Nam, với tổng số 69 người tham dự.

Ở Văn phòng JETRO Hà Nội là Hội trường của phía Việt Nam có đại diện của Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (MOLISA) và trường Cao đẳng Kỹ thuật, ngoài ra còn có đại diện của các tổ chức Chính phủ Nhật Bản và các Doanh nghiệp Nhật Bản cũng tham dự. Phía Nhật Bản (một phần tham gia trực tuyến) gồm có các đại diện của Trụ sở chính Viện công nghệ Quốc gia Kosen, và các cơ quan hợp tác hỗ trợ khác. Sau bài phát biểu của Phó Chủ tịch KOSEN Kobayashi Yukinori là phần giới thiệu tổng quan về nội dung của Hội nghị được thực hiện bởi ông Yamakawa Masao, Hiệu trưởng trường Ube Kosen và ông Hitaka Yoshikazu, Hiệu phó trường Ube Kosen là trường nòng cốt trong Dự án.

Hội nghị đã trình bày về việc Chính phủ Việt Nam đã đề ra chính sách thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, có cơ chế ưu đãi hỗ trợ cho các Doanh nghiệp tham gia vào quá trình thiết kế Chương trình đào tạo ở các nhà trường cũng như hoạt động giáo dục.

Các Doanh nghiệp Nhật Bản đã có trình bày về hình mẫu nhân lực, kiến thức và trình độ kỹ thuật mà Doanh nghiệp cần; cũng như nêu ra những khó khăn trong việc đảm bảo và giữ chân nguồn nhân lực trong thời gian gần đây. Đồng thời Doanh nghiệp cũng nêu kỳ vọng đối với giáo dục Kosen không chỉ về kiến thức, kỹ thuật mà còn về giáo dục an toàn và kỹ năng quản lý.

Từ JETRO và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã có những chia sẻ thông tin về động hướng của thị trường Việt Nam, kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp của người Việt Nam.

③ Đại biểu tham dự phía Việt Nam, văn phòng JETRO Hà Nội đã cung cấp phòng họp cho Hội nghị.

Hội nghị bàn tròn lần này cũng là thử nghiệm đầu tiên để cho cả 3 bên: cơ quan đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước và Doanh nghiệp cùng gặp gỡ trao đổi, qua đó giúp đại biểu tham dự một lần nữa nhận thức được về tầm quan trọng của việc liên kết với Doanh nghiệp trong đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp, tạo tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu những cơ chế phối hợp cụ thể.


Print this page

Về đầu trang