National Institute of Technology, Ube College.

Japanese English

[Dự án Hợp tác Quốc tế] Tổ chức Hội thảo về Hợp tác Quốc tế KOSEN tại Việt Nam

NEWS

2022.01.06

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, “Hội thảo về Hợp tác Quốc tế KOSEN tại Việt Nam” đã được tổ chức (thực hiện trực tuyến) hướng tới các tổ chức liên quan trong hoạt động hợp tác quốc tế, các doanh nghiệp và các trường Kosen trên toàn quốc tại Hội quán Gakushi Kaikan (Tokyo). Kể từ khoảng năm 2016, Cơ quan Quản lý các Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Nhật Bản (gọi tắt là Cơ quan KOSEN) đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ đặc trưng của các trường Kosen là đào tạo kỹ sư tại ba quốc gia: Mông Cổ, Thái Lan và Việt Nam. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Ube (Ube Kosen) đã trở thành trường phụ trách điều hành dự án tại Việt Nam và đang xúc tiến các hoạt động với sự hợp tác của các Trường Hakodate Kosen, Trường Tsuruoka Kosen, Trường Gifu Kosen, và Trường Ariake Kosen.

Hội thảo bắt đầu với bài phát biểu của Hiệu trưởng Yamakawa của Trường Ube Kosen. Phần đầu của Hội thảo với chủ đề “Vai trò của Cơ quan KOSEN ở Châu Á trong Kỷ nguyên SDGs”, dưới sự dẫn chương trình của Tổng cố vấn Phụ trách Quốc tế Cơ quan KOSEN, ông Aoki Hiroyuki, đã diễn ra buổi đối thoại giữa giáo sư Ohno Izumi từ Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản và Uỷ viên Ban quản trị Cơ quan KOSEN, ông Inoue Mitsuteru. Trong cuộc đối thoại, Giáo sư Ohno cho rằng, các quốc gia châu Á trong đó có Nhật Bản cần phát triển nguồn nhân lực có khả năng giải quyết các vấn đề xã hội và nguồn nhân lực có tầm nhìn rộng. Ông Inoue Mitsuteru cũng giải thích Cơ quan KOSEN đang được đánh giá là cơ quan đào tạo nguồn nhân lực có thể giải quyết được những vấn đề bằng kỹ thuật. Phần đối thoại đã có một cuộc trao đổi ý kiến sôi nổi về kỳ vọng của các nước châu Á khác đối với hệ thống giáo dục Kosen và sự hỗ trợ của Nhật Bản trong kỷ nguyên SDGs.

Phần phát biểu đại diện ban tổ chức của Hiệu trưởng Yamakawa Masao, Trường Ube Kosen

Trình bày bài phát biểu chính và dẫn chương trình,、
Ông Aoki Hiroyuki, Tổng cố vấn Phụ trách Quốc tế Cơ quan KOSEN

Giáo sư Ohno Izumi từ Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản trong phần đối thoại liên quan đến bài phát biểu chính.

So sánh nguồn nhân lực công nghiệp ở mỗi quốc gia và giải thích về hình ảnh của nguồn nhân lực công nghiệp được kỳ vọng trong kỷ nguyên SDGs.

Ông Inoue Mitsuteru, Uỷ viên Ban quản trị Cơ quan KOSEN trong phần đối thoại liên quan đến bài phát biểu chính.

Giải thích về đặc điểm của Cơ quan KOSEN, bối cảnh mở rộng hoạt động ra nước ngoài và những kế hoạch trong tương lai.

Trong phần thứ hai của Hội thảo, đã có phần báo cáo các hoạt động hỗ trợ tại các Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (Hà Nội), Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (Huế) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP. Hồ Chí Minh), cũng như phần giới thiệu quá trình xây dựng chương trình giảng dạy và hoạt động cải tiến phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, cũng có phần báo cáo liên quan đến các hoạt động hỗ trợ đã đồng thời đem lại hiệu quả quốc tế hóa giữa các giảng viên và sinh viên Nhật Bản.

Giới thiệu tổng quan về Dự án KOSEN tại Việt Nam
Giáo sư Hidaka Yoshikazu, Phó Hiệu trưởng Trường Ube Kosen

Báo cáo về các hoạt động của trường thí điểm tại Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (COIT, Hà Nội) Giáo sư Okamoto Masayuki, Trường Ube Kosen

Báo cáo về các hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (Hue-IC, Thành phố Huế)
Giáo sư Sato Atsushi, Trường Tsuruoka Kosen 

Báo cáo về các hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (CTTC, Thành phố Hồ Chí Minh)
Giáo sư Tsubone Hiroaki, Trường Ariake Kosen

Giáo sư Nakano Yoichi từ Trường Ube Kosen phụ trách dẫn chương trình tổng quát

Thông qua buổi Hội thảo này, đây là một cơ hội tốt cho các tổ chức liên quan, các doanh nghiệp và các trường Kosen để xây dựng một mạng lưới liên kết mới. Rất mong sự quan tâm và sự hợp tác tiếp tục của tất cả quý vị trong các hoạt động hợp tác quốc tế của các trường Kosen.


Print this page

Về đầu trang