National Institute of Technology, Ube College.

Japanese Vietnamese

Publishing Ube KOSEN web site in Vietnamese

INFO

2019.02.27

Our school website in Vietnamese are finally ready for public. We want as many as Vietnamese people to know the great education system of Kosen.
Further more, I believe “Implementation of Kosen Education to Vietnam” project, which Ube Kosen takes initiative, will progress well.

Dr. Tomoyo Mitani
President
National Institute of Technology, Ube College


Phiên bản tiếng Việt của trang web Trường chúng tôi đã hoàn thành. Trang web này nhằm mục đích giới thiệu những điểm ưu việt của Hệ thống giáo dục Kosen Nhật Bản cho những độc giả người Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi mong rằng đây sẽ là cơ hội để “Dự án Triển khai Mô hình Kosen tại Việt Nam” do Trường chúng tôi điều hành sẽ được tiếp tục phát triển hơn nữa.

Hiệu trưởng Trường Ube Kosen
MITANI Tomoyo


Print this page

To the top